L-AVVENTURA TAL-FAMILJA ROBINSON - Familja ssib ruhha tturufnata fuq gzira u tiltaqa' ma' hafna avventuri.

L-ISKRIVAN TA' FIRENZE - storja ta' tifel li habb hafna lil missieru


SAN BENEDITTU - Patrun ta' l-Ewropa

IL-KUMMIDJANT TAL-MADONNA - storja bl-istampi

 SAN GWANN BOSCO - HAJTU ILLUSTRATA   

THE STORY OF BAMBOO - ILLUSTRATED 


© Copyright INHOBB NAQRA